Archebwch ychydig o
therapi gwersylla

Dim ond trwy’r calendr isod y mae modd archebu safle

Prisiau 2024

Mae prisiau safle y noson yn cynnwys car, pabell, 2 oedolyn a phlant hyd at 3 oed. Mae trydan ar y safle yn eitem ychwanegol.

NID OES MODD I NI DDERBYN CARAFANAU TEITHIOL.

Rydym yn fusnes cofrestredig TAW. Mae’r prisiau yn cynnwys TAW (rhif TAW 326373601)

Tymor tawel Tymor prysur
Safle glaswellt £30.00£35.00
Trydan£8.00£8.00

Ychwanegol – trwy’r tymor

Plant4-15 oed£5.00
Unigolion ychwanegolDros 15 oed£12.00
Car / cwch ychwanegol £5.00
Ci£4.00

Tymor 202422 Mawrth – 15 Medi

Tymor prysur 28 Mawrth – 2 Ebrill, 3 Mai – 6 Mai
24 Mai – 2 Mehefin, 28 Mehefin – 1 Medi

Gofynnir am flaendal o 30% na ellir ei ad-dalu wrth archebu safle

Gofynnir am daliad llawn 30 diwrnod cyn cychwyn y gwyliau

Nid ydym yn cymryd grwpiau mawr.

Dim ond dau barti cysylltiedig a gaiff fod wrth ochr ei gilydd.

Taith yw bywyd
- llanwch y tanc
ac i ffwrdd â chi

 • "Lovely informal campsite in a beautiful location. Huge pitches screened off for privacy all with superb views."

  Sharon Hooker

  16 Medi 2021
 • "Top class location for lovely walks, breathtaking views and stunning nearby beaches. The site, showers and toilets are immaculate. Decent size pitches.  "

  Darren Foley

  9 Awst 2022
 • "Excellent campsite. Big and tidy pitches with electric hook up. 10 minutes walk to the beach. Clean and modern shower block. Friendly staff."

  Alex Coroiu

  24 Gorffennaf 2023
 • "Beautiful campsite. The toilet and shower block are excellent. Very clean. The grounds are well kept. Only a few minutes walk to the sandy/clean beach and places to eat and drink. Will visit again.  "

  Mandy Mackenzie

  12 Mehefin 2022
 • "Absolutely a fantastic site. Very clean facilities. Great pitches. Free Wi-fi and views to die for. The people who own the site are incredibly accommodating."

  Andrew Jackson

  11 Awst 2021
 • "Amazing family-run campsite, beautifully clean, heated and modern facilities, pitches are all carefully positioned."

  Hannah Kerrigan

  17 Awst 2023