Gwyliau arbennig
safleoedd perffaith

Pa ffordd well o archwilio’r rhanbarth syfrdanol hon o Ben Llŷn nag archebu safle tymhorol yn Bolmynydd. Mae’r safleoedd tymhorol yn cael eu gwasanaethu’n llawn.

Mae cael safle tymhorol yn rhoi cyfle i chi brofi’r moethusrwydd a’r llonyddwch ar y safle.

Mae safle tymhorol yn rhedeg o Ebrill i Hydref ac yn eich galluogi i osod eich carafan a’ch adlen am y tymor cyfan.

Am fanylion a newidiadau cysylltwch â ni.
logo