y lleoliad perffaith
i ddianc ac ymlacio

Maes gwersylla teuluol yw Bolmynydd wedi ei leoli yng nghysgod Mynydd Tir Cwmwd Llanbedrog, mewn ardal o harddwch eithriadol naturiol.

Gyda gradd 5 seren gan Croeso Cymru mae dod ar wyliau i Bolmynydd yn ddewis delfrydol ar gyfer gwyliau gwersylla hamddenol perffaith gyda chyfleusterau gwych ac awyrgylch gyfeillgar.

O’r Parc ceir golygfeydd anhygoel o’r arfordir a mynyddoedd Eryri. Mae o fewn cyrraedd i draethau, siop gyda stoc dda, tafarn deuluol a bistro cartrefol.

Mae’r cyfleusterau gradd 5 seren yn cynnwys:

 • safleoedd llydan gyda thrydan ar bob un wedi eu gwahanu gyda chloddiau. yn addas i bebyll, cerbydau gwersylla a chartrefi modur
 • ystafelloedd ymolchi gyda gwres dan y lloriau, cawodydd gyda dŵr poeth am ddim, a socedau trydan ar gyfer peiriannau sychu a sythu gwallt eich hunain
 • ystafell golchi a sychu dillad
 • ardal golchi llestri
 • wi-fi am ddim ar draws y parc
 • croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda
 • ardal cerdded cŵn ar y safle

Cysylltwch Heddiw

 • "What a wonderful place. The owners were amazing. New facilities are amazing. Spotless site."

  Michelle Smith

  12 Awst 2020
 • "This is our second time here and we can't wait to go back. Clean, well kept and loads of space."

  Tony Robinson

  11 Mehefin 2021
 • "Fantastic little site. Very clean, quiet and super friendly. Perfect as a base for beach adventures. Will definitely be revisiting again soon."

  Chris Huxley

  19 Ebrill 2022
 • "Very clean, well laid out site. Hygiene standard and Covid regulations very good. Short walk to beach and village."

  Jane Goodman

  6 Hydref 2020
 • "Beautiful location, immaculate campsite and fantastic facilities."

  Ashley Peach

  6 Gorffennaf 2021
 • "Excellent grass pitches, electricity, Wi-fi, and the service block was always clean. The site is within easy walking distance of Llanbedrog."

  C Damiano

  27 Mai 2021
 • "Really can't fault Bolmynydd at all. Superb facilities that were always clean and the owners are very friendly."

  Elijah Orr

  4 Hydref 2021
 • "What a fantastic site. Facilities were spotless. The site is set out perfect and well maintained. Got some amazing walks with breathtaking views. Spot on for a very quiet peaceful break."

  S M Downs

  15 Medi 2021

Sut i gyrraedd

Lleolir Bolmynydd oddi ar yr A499 rhwng Pwllhelli ag Abersoch ar hyd heol gul.

Dylai cerbydau llydan a chartrefi modur ddilyn y ffordd yma i’r safle 

O Bwllheli mae angen gyrru i Lanbedrog ac wedyn dilyn y ffordd i Abersoch. Ar ôl cyrraedd siop Spar yn Llanbedrog ewch ymlaen am hanner milltir tuag at Abersoch. Pan welwch arwydd Bolmynydd ar y chwith rhaid troi yn syth. Dilynwch y ffordd i ben y bryn lle mae Maes Gwersylla Bolmynydd ar y chwith.

Gweler cyfarwyddiadau