y lleoliad perffaith
i ddianc ac ymlacio

Maes gwersylla teuluol yw Bolmynydd wedi ei leoli yng nghysgod Mynydd Tir Cwmwd Llanbedrog, mewn ardal o harddwch eithriadol naturiol.

Gyda gradd 5 seren gan Croeso Cymru mae dod ar wyliau i Bolmynydd yn ddewis delfrydol ar gyfer gwyliau gwersylla hamddenol perffaith gyda chyfleusterau gwych ac awyrgylch gyfeillgar.

O’r Parc ceir golygfeydd anhygoel o’r arfordir a mynyddoedd Eryri. Mae o fewn cyrraedd i draethau, siop gyda stoc dda, tafarn deuluol a bistro cartrefol.

Mae’r cyfleusterau gradd 5 seren yn cynnwys:

 • safleoedd llydan gyda thrydan ar bob un wedi eu gwahanu gyda chloddiau. yn addas i bebyll, cerbydau gwersylla a chartrefi modur
 • ystafelloedd ymolchi gyda gwres dan y lloriau, cawodydd gyda dŵr poeth am ddim, a socedau trydan ar gyfer peiriannau sychu a sythu gwallt eich hunain
 • ystafell golchi a sychu dillad
 • ardal golchi llestri
 • wi-fi am ddim ar draws y parc
 • croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda
 • ardal cerdded cŵn ar y safle

Cysylltwch Heddiw

 • "Really beautiful location with the best facilities I've ever seen at a campsite. Rhodri & Ruth were so kind and helpful, would definitely recommend and will be returning."

  Harriet Daly

  25 Mawrth 2024
 • "Beautiful location, immaculate campsite and fantastic facilities."

  Ashley Peach

  6 Gorffennaf 2021
 • "What a fantastic site. Facilities were spotless. The site is set out perfect and well maintained. Got some amazing walks with breathtaking views. Spot on for a very quiet peaceful break."

  S M Downs

  15 Medi 2021
 • "Excellent campsite. Great location and very good sized pitches and well set out."

  Muriel Bryan

  30 Mai 2023
 • "Such a well organised campsite. All the pitches are really well maintained and a good size and the showers are immaculate. A lovely quiet campsite that's really well looked after."

  Martin Cope

  1 Awst 2023
 • "This is a beautiful clean camping location with excellent clean facilities. Only a short walk to the shop, pub or beach."

  Daniel Wilson

  25 Ebrill 2022
 • "Absolutely a 5 star site. Toilets and shower room were perfect. The site is well kept and it's a stunning place to camp. We had a warm welcome onto the site. A definite must for camping."

  Shirley Williams

  13 Mehefin 2022

Sut i gyrraedd

Lleolir Bolmynydd oddi ar yr A499 rhwng Pwllhelli ag Abersoch ar hyd heol gul.

Dylai cerbydau llydan a chartrefi modur ddilyn y ffordd yma i’r safle. Ni ddylid defnyddio eich llyw lloeren (sat nav). 

O Bwllheli mae angen gyrru i Lanbedrog ac wedyn dilyn y ffordd i Abersoch. Ar ôl cyrraedd siop Spar yn Llanbedrog ewch ymlaen am hanner milltir tuag at Abersoch. Pan welwch arwydd Bolmynydd ar y chwith rhaid troi yn syth. Dilynwch y ffordd i ben y bryn lle mae Maes Gwersylla Bolmynydd ar y chwith.

Gweler cyfarwyddiadau