archwilio’r arfordir
a chefn gwlad rhyfeddol

Mae Parc Gwersylla Bolmynydd wedi’i leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol, tafliad carreg i ffwrdd o draethau tywodlyd godidog, tafarndai, bwytau a siopau yn Abersoch a Phwllheli gerllaw.

Fe welwch byllau creigiog ac ogofau anhygoel ar lanw isel a llawer o deithiau cerdded hyfryd o amgylch y pentir, trwy’r pentref, ac ar hyd llwybr yr arfordir ‘sy’n gyfagos.

Ymhellach i ffwrdd mae yna gyfoeth o lefydd hyfryd i ymweld â nhw – arfordir syfrdanol gyda thraethau euraidd a childraethau cerrig mân, atyniadau teuluol, tirweddau hardd, pentrefi diddorol a threfi marchnad traddodiadol.

 • "Fantastic location, two beautiful beaches, pub and shop within walking distance."

  Adrian Powell

  7 Ebrill 2021
 • "Excellent grass pitches, electricity, Wi-fi and the service block was always clean. The site is within easy walking distance of Llanbedrog."

  Damiano Cilenti

  23 Mai 2021
 • "Fantastic site. Amazing bathrooms. Wi fi. Big pitches. Walking distance to the best beach in the world. Walking distance to pubs. Lovely owner."

  Scott Williams

  27 Awst 2021
 • "It's a fantastic campsite with amazing views."

  Jack Druett

  9 Ebrill 2021