welcome to the
bolmynydd gallery

WE ARE CURRENTLY CLOSED:

We are delaying opening this season until we receive further government advice due to the COVID-19 outbreak.
Please check back again for updates. Stay safe.

RYDYM AR GAU YN BRESENNOL:

Rydym yn gohirio agor y tymor hwn nes ein bod yn derbyn cyngor pellach gan y llywodraeth oherwydd yr achosion o COVID-19.
Gwiriwch yn ôl yn rheolaidd am ddiweddariadau. Cadwch yn ddiogel.